ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 15.00 น.

 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการผู้อำนวยการวิทยาลัยแพทย์แผนไทย

Comments are closed.