RECENT NEWS

พฤษภาคม 22, 2018

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

  ประกาศผลการเลือกตั้ […]
พฤษภาคม 8, 2018

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
พฤษภาคม 1, 2018

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
เมษายน 25, 2018

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
เมษายน 11, 2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก […]