กันยายน 20, 2017

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมกา […]
กันยายน 13, 2017

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กันยายน 8, 2017

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]

RECENT NEWS

กันยายน 20, 2017

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมกา […]
กันยายน 13, 2017

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กันยายน 8, 2017

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กันยายน 6, 2017

ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้สมัครรับการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ประเภท ผู้แทนจากบุคลากรสายวิชาการ

เนื่องจากมีผู้สมัครรับการเ […]
สิงหาคม 30, 2017

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]