ไม่มีหมวดหมู่

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทกรรมการสภาจากคณาจารย์ (สายผู้สอน)

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเลือกตั้ง

ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 15.00 น.

 

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

พฤษภาคม 8, 2018

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
พฤษภาคม 1, 2018

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
เมษายน 25, 2018

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการสวัสดิการข้าราชการ

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
เมษายน 11, 2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก […]