ไม่มีหมวดหมู่

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน)

สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2562 (ในวันและเวลาราชการ)

ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษาฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

พฤษภาคม 14, 2019

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงาน […]
พฤศจิกายน 28, 2018

ประกาศกองกฎหมาย เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศกองกฎหมาย เรื่องบัญช […]
พฤศจิกายน 23, 2018

ประกาศกองกฎหมาย เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(ข้อเขียน) และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศกองกฎหมาย เรื่องรายช […]
พฤศจิกายน 15, 2018

ประกาศกองกฎหมาย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศกองกฎหมาย เรื่องรายช […]