ไม่มีหมวดหมู่

มกราคม 20, 2017

ขอเชิญข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย (สายผู้สอน) สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากคณาจารย์ประจำในคณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2560 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016

โครงสร้าง

แผนภูมิแสดงโครงสร้างการแบ่ […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016

พันธกิจ

ปรัชญาของกองกฎหมาย มหาวิทย […]
กุมภาพันธ์ 4, 2016

ประวัติของกองกฎหมาย

             ตามพระราชบัญญ […]