โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา

            รศ.ดร.สุจิระ ขอจิตต์เมตต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการสอบสวนและพิจารณา เมื่อวันที่ 22 – 24  กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ จอมเทียนพาเลซ จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมษายน 11, 2018

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนและพิจารณา

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติก […]
ธันวาคม 19, 2017

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมก […]
ธันวาคม 19, 2017

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ประกาศ ผลการเลือกตั้งกรรมก […]
พฤศจิกายน 29, 2017

ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย

โดยจะดำเนินการลงคะแนนเสียง […]