ข่าวล่าสุด

กุมภาพันธ์ 18, 2021

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]
มกราคม 18, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารขาวดำ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น WorkCentre5335 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
ธันวาคม 8, 2020

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการเลือกกันเองกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากรประเภทผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี […]
พฤศจิกายน 10, 2020

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเล […]